+36 30 163 7683 info@tetoter.net

Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos: 2020. november 1-től

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – a tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

Az adatkezelő adatai
Neve: Vörös Szabolcs
Címe: 2040 Budaörs Szilva u 51
Telefonszáma: +36 70 383 11 47
E-mail címe: tetoter@tetoter.net
NAIH szám:

Vörös Szabolcs., mint a www.tetoter.net kezelője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól.

Az adatkezelés célja
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
A weboldal használatához megadott adatok kezelése, pl. név, email cím a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Vörös Szabolcs. a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.
Az adatkezelés jogalapja

A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználónak jogosult az adatai módosítását, vagy törlését kérni a tetoter@tetoter.net címen. Az adatkezelést az érintett törlési igényéig végezzük.
A jelentkezéskor megadott adatok
Az ügyfeleink a jelentkezés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, e-mail).
Adatokat arra használjuk fel, hogy szükség esetén felvegyük a kapcsolatot.
A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatás
A tetoter.net ügyfeleit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, és/vagy telefon. Javasoljuk, hogy teljes körű regisztrációs adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a jelentkezésével vagy megrendelésével kapcsolatban.
Jogorvoslati lehetőségek
A felhasználó az Infotörvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
Amennyiben a látogató szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Red Loft Invest Kft. jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére, és ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáróhatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Cookiek
Ez a weboldal a Google Inc. („Google“) által működtetett Google Analytics internetes elemzést használja. A Google Analytics egy úgynevezett cookie (süti) szövegfájlt alkalmaz. Az Ön számítógépe a cookie –t automatikusan elmenti. A cookie lehetővé teszi a weboldal használatának kielemzését. A cookie –ban tárolt weboldal használatával kapcsolatos információk továbbításuk után a Google USA –ban található szerverre kerülnek. A szerver ezeket az információkat elmenti. Ha ezen a weboldalon aktiválja az IP-anonimizálást, a Google az Ön IP-számát az Európai Unió tagállamain belül és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás tagállamain belül csak rövidített formában továbbítja. Az Ön IP-száma teljes hosszban az USA –ban található Google szerverre csak kivételes esetben kerül továbbításra. Az Ön IP-számát a Google szerver viszont már csak rövidített formában menti el. A Google a weboldal tulajdonosának megbízásában az így kapott információk révén kiértékeli a weboldal használatát és jegyzőkönyvbe veszi a weboldalon végrehajtott aktivitást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot nem hozza kapcsolatba a Google –ben tárolt többi adattal. Ön a számítógépén bármikor letilthatja a cookie elmentését. Ehhez változtassa meg a böngészője beállításait. Viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja használni teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Önnek ezen kívül megvan a lehetősége arra is, hogy letiltsa a weboldal használatával kapcsolatos cookie által tárolt adatok továbbítását (beleértve az IP-számot) a Google felé és azok kiértékelését a Google által.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

Szeretné, ha háza megújulna?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és ingyen felmérjük háza állapotát!

Adatai elküldésével elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot.